Bony rozwojowe
Środki unijne na zakup usług rozwojowych (m.in. szkolenia, doradztwo) w latach 2014-2020 dystrybuowane są w oparciu o Podmiotowy System Finansowania (PSF). Każde województwo wybiera tzw. operatora , który odpowiedzialny jest za dystrybucję dofinansowania do przedsiębiorców. Przedsiębiorca uzyskuje dofinansowanie od operatora w województwie w którym posiada siedzibę, oddział lub filię.

Aktualności


Projekt “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” finalistą konkursu RegioStars 2017

9 września 2017

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. “PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia” (na bazie którego został opracowany system dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 ) zgłoszony w kategorii “Edukacja i szkolenia” został jednym z 24 finalistów prestiżowego, europejskiego konkursu.  Niezależne jury, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o 4 najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.Konferencje inauguracyjne „Lubuskie bony szkoleniowe”

5 września 2017

Już kolejne województwo uruchamia system finansowania szkole dla przedsiębiorców poprzez bony szkoleniowe. Operatorami w tym województwie zostali: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
Słowniczek podstawowych pojęć Podmiotowego Systemu Finansowania

23 czerwca 2017

W regulaminach i dokumentach zgłoszeniowych oraz w samych informacjach przygotowanych dla przedsiębiorców na temat sposobu dofinansowania szkoleń pojawiają się określenia, które dla kogoś, kto nie zetknął się nigdy z terminologią „unijną” i „urzędniczą” mogą stanowić barierę w zrozumieniu tych dokumentów


1

2