Bony rozwojowe

Jak wybrać dofinansowane szkolenie ?

Przedsiębiorca, aby uzyskać dofinansowanie na usługę szkoleniową musi wybrać szkolenie z oferty, która znajduje się w Bazie usług Rozwojowych (BUR)  prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W bazie znajdują się wszystkie oferty firm szkoleniowych zarejestrowanych w bazie, dlatego przy wyborze szkolenia / organizatora szkoleń należy zwrócić uwagę czy ma on oznaczone pole  Możliwość dofinansowania.

Przykład szkolenia z dofinansowaniem

Przykład organizatora u którego można kupić usługi rozwojowe

Przeglądarka daje możliwość wyszukiwania szkoleń dofinansowanych. W menu sposób finansowania należy wybrać „Współfinansowane z EFS” jak na przykładzie poniżej: 

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zamówić szkolenie zamknięte może wyszukać firmę szkoleniową. Wyszukiwanie organizatorów szkoleń jest możliwe poprzez zakładkę „Wyszukaj organizatora”.

W bazie może zarejestrować się każda firma szkoleniowa.

Firmy uszeregowane są wg. kolejności alfabetycznej.

Organizatorzy szkoleń, którzy chcą świadczyć usługi rozwojowe, które mogą być dofinansowane ze środków unijnych podlegają weryfikacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (muszą spełnić określone kryteria). Uzyskanie akredytacji PARP skutkuje wpisem do bazy firm uprawnionych i wtedy ich oferta rozwojowa oznaczona zostanie znakiem „Możliwość dofinansowania”.
U takich podmiotów przedsiębiorca może zakupić usługę szkoleniową, która podlegać będzie dofinansowaniu ze  środków unijnych.