Bony rozwojowe

Mazowieckie

Decyzją władz samorządowych województwo mazowieckie nie przystąpiło do Podmiotowego Systemu Kształcenia, zatem przedsiębiorcy z tego województwa nie mogą dokonywać zakupu usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa) poprzez Bazę Usług Rozwojowych, które będą dofinansowane.

Pracownicy nie są jednak całkowicie pozbawieni dofinansowania.  W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego przewidziano środki na podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

W poniższym pliku znajduje się lista firm wybranych do realizacji działań szkoleniowych w województwie mazowieckim, które będą dofinansowane. Szczegółach informacji na temat zakresu szkoleń i sposobu oraz poziomu dofinansowania udzielają organizatorzy tych działań, gdyż każdy z nich samodzielnie określał szczegóły wsparcia.

Lista projektów 10.3.4