Bony rozwojowe

Pomorskie

Decyzją władz samorządowych województwo pomorskie nie przystąpiło do Podmiotowego Systemu Kształcenia, zatem przedsiębiorcy z tego województwa nie mogą dokonywać zakupu dofinansowanych usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa) poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Pracownicy nie są jednak całkowicie pozbawieni dofinansowania.  W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego przewidziano środki na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP.

W poniższym linku znajduje się lista firm wybranych do realizacji działań szkoleniowych, które będą dofinansowane. Szczegółach informacji na temat zakresu szkoleń i sposobu oraz poziomu dofinansowania udzielają organizatorzy tych działań, gdyż każdy z nich samodzielnie określał szczegóły wsparcia. Niemniej jednak to nie przedsiębiorca zgłasza do projektu swojego prawnika dla którego kupuje szkolenia. To osoba fizyczna, zatrudniona zgłasza się samodzielnie do projektu. Osoby „samo zatrudnione” są jednak wyłączone z tego typu wsparcia, gdyż nie jest ono skierowane do przedsiębiorców (a osoba samo zatrudniona jest mikroprzedsiębiortwem)

Lista firm w których można uzyskać dofinansowanie na szkolenia