Bony rozwojowe

Opolskie

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocen formalna wniosków. Ocenę ta przeszedł 1 projekt, który został skierowany do oceny merytorycznej.  11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził projekt oceniony pozytywnie i wybrał operatora jakim będzie Województwo Opolskie.
Jednostką która w ramach województwa będzie odpowiedzialna za dystrybucję środków będzie  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Informacje o procesie przygotowania do dystrybucji środków można śledzić na stronie operatora

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 500 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 21 000 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 42 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 3 500 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków