Bony rozwojowe

O mnie

Agnieszka Pierzak

Nieprzerwanie od 2004 roku jestem związana zawodowo z tematyką funduszy unijnych. Najpierw jako pracownik instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych m.in. w okresie programowania 2004-2006 (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz w okresie 2007-20013 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), gdzie doskonaliłam umiejętności z zakresu wdrażania i rozliczania środków unijnych. Później brałam udział w ocenie wniosków o dofinansowanie/kontroli projektów, by wreszcie współtworzyć dokumenty programowe (m.in. dokumentacje konkursowe, zasady rozliczeń wniosków), kierować zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie projektów i szkolić Komisję Oceny Wniosków, Beneficjentów.


Od 2009 r. już jako niezależny konsultant przygotowuję kompleksowo projekty dla przedsiębiorców i innych instytucji (fundacji, stowarzyszeń, przedszkoli, żłobków). Moja wiedza i doświadczenie zostały również docenione przez instytucje kreujące politykę z zakresu funduszy unijnych, czego wyrazem były szkolenia i doradztwo m.in. dla Urzędów Marszałkowskich, ROPS czy WUP. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju opracowałam podręcznik wdrażania projektów objętych regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach unijnych (w ramach PO KL). Od 2012 r. Jestem wykładowcą-ekspertem na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Funduszami Europejskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prywatnie uwielbiam wypoczywać aktywnie, zwłaszcza w górach. Lubię gry planszowe, rywalizację sportową i dobrze napisane kryminały. Pasjonuje mnie psychologia i rozwój osobisty, a także zdrowe żywienie i styl życia, który promuję wśród rodziny i przyjaciół.