Bony rozwojowe

Śląskie

Dystrybucja środków uruchomiona w lipcu/sierpniu 2017 r.

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO:
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel.: 32 72 85 700, e-mail: bur@oddzial.fgsa.pl

CENTRUM SZKOLENIOWODORADCZE DR PIOTR KURNICKI  SPÓŁKA KOMANDYTOWA

BIURO:
ul. Pawła  Stalmacha 20;  41-800 Zabrze
tel. 32 278 42 26, e-mail: psf@dr-kurnicki.eu

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  W CZĘSTOCHOWIE  SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO:
al. Najświętszej  Maryi Panny 24/8;  42-202 Częstochowa
tel. 34 360-56-54, 360-56-88, e-mail: czestochowa@operatorpsf.pl

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA  W GLIWICACH

BIURO:
ul. Zwycięstwa 36;  44-100 Gliwice
tel. 32 231 99 79, e-mail: operator@riph.com.pl

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA  W KATOWICACH

BIURO:
ul. Zamkowa 5, ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz
tel. 533 590 503, e-mail: psf@cechraciborz.com.pl

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 100 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: przedpłata

Więcej informacji na stronie operatorów:

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE DR PIOTR KURNICKI  SPÓŁKA KOMANDYTOWA

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  W CZĘSTOCHOWIE  SPÓŁKA AKCYJNA

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA  W GLIWICACH

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA  W KATOWICACH