Bony rozwojowe

Warmińsko-mazurskie

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

STOWARZYSZENIE  „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

BIURO:
ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk
tel. 727 022 531; e-mail: rekrutacja@screp.pl

Obsługuje przedsiębiorców z terenu całego województwa.

TECHPAL SP. Z O.O.

BIURO:
Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn
tel. 89 542 98 21; e-mail: urolsztyn@techpal.com.pl; urelk@techpal.com.pl; urelblag@techpal.com.pl

Obsługuje przedsiębiorców Z SUBREGIONU: ELBLĄSKIEGO, OLSZTYŃSKIEGO I EŁCKIEGO (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz Miasto Elbląg, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz Miasto Olsztyn, ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski)

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

BIURO W OLSZTYNIE:
ul. Artyleryjska 3K, Olsztyn
tel. 89 523-55-60, mail: operator.olsztyn@wmzpp.org

Obsługuje przedsiębiorców Z SUBREGIONU: OLSZTYŃSKIEGO I EŁCKIEGO (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz Miasto Olsztyn; ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski)

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 70 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków


Więcej informacji na stronach operatorów:

STOWARZYSZENIE  „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

TECHPAL SP. Z O.O.

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH