Bony rozwojowe

Ruszył elektroniczny system rejestracji w Małopolsce

19 września 2017

Ruszył elektroniczny system rejestracji w Małopolsce

Od 18 września Małopolscy przedsiębiorcy mogą otrzymać bony rozwojowe. Operatorem bonów  w Małopolsce jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, która uruchomiła stronę www.mbon.pl do obsługi przedsiębiorców.  Bony rozwojowe są przyznawane przedsiębiorcom za pomocą systemu elektronicznego. Aby uzyskać bon rozwojowy należy się zarejestrować, a następnie poprzez system wysłać formularz  rejestracyjny (zgodnie z regulaminem postępowania w systemie). Informację o rezultacie weryfikacji i dalszym postępowaniu w celu podpisania umowy z operatorem przedsiębiorca otrzyma również poprzez system.

W Małopolsce wartość bonu rozwojowego za 1 h usługi rozwojowej została wyceniona na 45 zł. Oznacza to, że przy dofinansowaniu od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie od 22,50 zł do 36 zł do 1 godziny szkoleniowej.

Przed zakupem szkolenia Przedsiębiorca musi wnieść do operatora wkład własny. Wysokość wkładu własnego wynosi 50% wartości zamówionych bonów, niezależnie od późniejszego poziomu dofinansowania usługi (50% lub 80%), który winien wpłacić na rachunek MARR S.A. do 10 dni od daty zawarcia umowy. Po finalnym rozliczeniu usługi rozwojowej (czyli np. zakupie konkretnego szkoleniu i ukończeniu go) przedsiębiorca otrzyma zwrot wkładu własnego o ile dofinansowanie było wyższe niż 50%.