Bony rozwojowe

Kujawsko-pomorskie

Dystrybucja środków uruchomiona we wrześniu 2017 r.


Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

BIURO:
Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 89, e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE – ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

BIURO:
Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 62, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.

BIURO:
Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 56 475 62 90, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU

BIURO:
Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE

BIURO:
89-122 Minikowo 1
tel. 52 386 72 34, e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 20 000 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Więcej informacji na stronie (link)