Bony rozwojowe

Łódzkie

Dystrybucja środków powinna zostać uruchomiona w IV kwartale 2017 r.

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

BIURO:

Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, Łódź
tel. Infolinia –  800 801 321; e-mail: info@strefarozwoju.lodz.pl

Obsługuje przedsiębiorców z terenu całego województwa


WYG CONSULTING Spółka z o.o

Instytucja jest wybrana do realizacji przez Zarząd Województwa, jest w trakcie uruchamiania systemu dystrybucji środków. 

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo:

  1. samozatrudniony: 5 760 zł
  2. 1 – 3 pracowników: 8 640 zł
  3. 4 – 9 pracowników: 11 520 zł
  4. 10 – 19 pracowników: 17 280 zł
  5. 20 – 49 pracowników: 28 800 zł
  6. 50 – 99 pracowników: 51 840 zł
  7. 100 – 249 pracowników: 97 920 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: bony szkoleniowe / rozwojowe

 

Więcej informacji na stronie operatorów:

Łódzka specjalna strefa ekonomiczna