Bony rozwojowe

Zachodniopomorskie

Dystrybucja środków uruchomiona w marcu 2017 r.

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIURO:

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. +48 91 312 9216, fur@fur.pfp.com.pl

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

BIURO:

ul. Św.Ducha 2, 70-205 Szczecin
Tel. 91 432 93 07, 91 432 93 08, 91 432 93 12, e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
BIURO KOSZALIN:

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pokój 328
Tel. 515 416 845, 515 416 890, e-mail: m.skiba@karrsa.pl, l.drazkiewicz@karrsa.pl


BIURO SZCZECIN:
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233
Tel. 515 416 856, 515 416 886, e-mail: m.gajewska@karrsa.pl, e-mail: a.szewczyk@karrsa.pl

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Więcej informacji na stronach www operatorów:

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.