Bony rozwojowe

Podkarpackie

Dystrybucja środków uruchomiona w sierpniu 2017 r.

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

BIURO:
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 217, 17 86 76 227, e-mail:
generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Obsługuje przedsiębiorców w  SUBREGIONIE  „SR” (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski)

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w Krośnie

BIURO:
Ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
el. 13 43 695 90 wew. 37, 13 43 234 47 wew. 37., e-mail: pig@pigkrosno.pl

Obsługuje przedsiębiorców w  SUBREGIONIE „SK” (powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski)

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.

Aktualnie na stronie operatora brak informacji i rozpoczęciu naboru przedsiębiorców.

Obsługuje przedsiębiorców w  SUBREGIONIE „ST” (powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski)

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 8 400 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 18 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 4 200 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 3 600 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 3 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Więcej informacji na stronach operatorów:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w Krośnie

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.