Bony rozwojowe

Podlaskie

Dystrybucja środków uruchomiona w grudniu 2016 r.

Instytucja w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operator):

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

BIURO:
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
tel. 85 74 97 221, 85 74 97 248, 85 74 97 238, e-mail: psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 50 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 10 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: bony szkoleniowe / rozwojowe

Więcej informacji na stronie operatora.