Bony rozwojowe

Jak znaleźć dofinansowane szkolenie dobrej jakości?

27 września 2017

Jak znaleźć dofinansowane szkolenie dobrej jakości?

Celem utworzenia Podmiotowego Systemu Finansowania (czyli systemu dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej) było przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości usług dofinansowanych oraz zachęcenie przedsiębiorców do szkoleń (m.in. za pomocą podniesienia jakości usług finansowanych ze środków publicznych).

Jednym ze sposobów realizacji postawionego celu i tym samym zapewnienia jakości usług szkoleniowych jest dokładna analiza ofert wystawianych przez organizatorów szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych.

Organizatorzy szkoleń wpisując usługę rozwojową do Bazy Usług  Rozwojowych w sposób precyzyjny powinni określić :
– cele każdego szkolenia (cel biznesowy/cel edukacyjny)
– efekty usługi oraz efekty uczenia się/kształcenia
Ww. pola są elementem oferty którą organizator szkoleń uzupełnia wpisując swoją ofertę (np. szkoleniową) do bazy.

Analizując oferty dostępne w bazie Usług Rozwojowych zwracajmy zatem szczególną uwagę na to co organizator danej usługi wpisuje w tych polach. Czy znajdziemy tam konkretne cele i rezultaty (SMART-ne), czy organizator szkolenia umie w sposób precyzyjny pokazać nam jakie korzyści biznesowe odniesie firma w wyniku zakupu tej usługi.
Szkolenia dla firm finansowane ze środków Unii Europejskiej już nie są bezpłatne – podstawowy poziom dofinansowania usług to 50% (może on dla niektórych kategorii pracowników i branż wynieść maksymalnie 80%), zatem nieefektywne szkolenie to już nie tylko strata czasu pracownika delegowanego na szkolenia, ale również strata pieniędzy dla firmy, a w bardziej obszernych rachunku ekonomicznym może być potraktowana jako koszt utraconych korzyści .

Analiza opisu pól określających cele i efekty szkolenia przy danej usłudze szkoleniowej może dużo powiedzieć o jakości samego szkolenia. Jeżeli w polu „Efekt szkolenia” znajdziemy tylko skromny opis: „nabycie aktualnej wiedzy z danego zakresu” to może warto poszukać organizatora, który umie wskazać konkretne efekty swoich szkoleń i opisać je w odniesieniu do:

– wzrostu kompetencji pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw – poziom kompetencyjny celu szkolenia

– wskazania oczekiwanego poziomu zmiany zachowań pracownika na stanowisku pracy – poziom behawioralny

– konkretnych efektów biznesowych jakie firma może osiągnąć realizując projekt rozwojowy – poziom efektywnościowy.

Kolejna informacja, która może być pomocna w wyborze efektywnego szkolenia to średnia ocena podmiotu, która wyświetla się przy każdej ofercie szkoleniowej wpisanej do Bazy Usług Rozwojowych. Ocena jest dokonywana w skali 5 stopniowej i system sam przelicza aktualną średnią wartość ocen jaką osiągnął dany podmiot. Dodatkowo pokazana jest informacja na podstawie ilu ocen wyliczona został średnia, co może stanowić o wadze samej oceny.

Podmiotowy System Finansowania „wymusza” na uczestniku dokonanie oceny usługi po jej zakończeniu. Ocena ta musi się odbyć do 7 dni od momentu zakończenia szkolenia i jest obligatoryjna, jeżeli uczestnik chce, aby dana usługa została rozliczona przez operatora i dofinansowana. W przypadku gdy, uczestnik po zakończeniu udziału w szkoleniu nie dokona tej oceny, nie będzie mógł uzyskać dofinansowania i będzie musiał zapłacić organizatorowi za udział w szkoleniu w 100% z własnych środków.

Zatem analizujmy oferty szkoleniowe znajdujące się w bazie w celu dokonania optymalnego dla nas wyboru, ale również rzetelnie dokonujmy oceny samej usługi. To służy kolejnym przedsiębiorcom szukającym dobrej jakości szkolenia i porządkuje rynek szkoleniowy.