Bony rozwojowe

Świętokrzyskie

Dystrybucja środków uruchomiona w czerwcu 2017 r.

Instytucje w których można uzyskać dofinansowanie na usług rozwojowe (tzw. operatorzy):

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.

BIURO:
ul. Studencka 1,25-401 Kielce
tel: 41 34-32-910, tel. kom. 539-934-210, e-mail: biuro@it.kielce.pl

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ
BIURO:
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,
tel. 15 833 34 00, tel. kom. 501 837 619, e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl

Obsługują przedsiębiorców w  całym województwie świętokrzyskim z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice.

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

BIURO:

Starachowice 27-200, ul. Radomska 29 (Budynek ZDZ)
tel.: 48 500 053 742, e-mail: star.bur@siph.com.pl

Obsługują przedsiębiorców z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej.    

Wartość dofinansowania dla przedsiębiorców:

Maksymalne dofinansowanie na 1 przedsiębiorstwo: 60 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Więcej informacji na stronie operatorów:

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA